နေရာဒေသ  Myanmar

ML အကြောင်း | ကြော်ငြာရန် | ဘယ်လိုကြော်ငြာမလဲ | ဝက်ဆိုဒ် အသစ်ဖွင့်ခြင်း/တင်ခြင်း | မေးခွန်းများ | ဆက်သွယ်ရန်

All Classifieds (1) of Shwe Pu Zun 3

You're here: Home > Shwe Pu Zun 3 > Shwe Pu Zun 3's All Classifieds


SHWE PU ZUN Cafeteria & Bakery House   Address: No. 42 , Oaklarathiri Township, NayPyiTaw. Tel: 067-417100, 417200, 417201   view more
K0.00 - Posted: 3 years ago