နေရာဒေသ  Myanmar

ML အကြောင်း | ကြော်ငြာရန် | ဘယ်လိုကြော်ငြာမလဲ | ဝက်ဆိုဒ် အသစ်ဖွင့်ခြင်း/တင်ခြင်း | မေးခွန်းများ | ဆက်သွယ်ရန်
jh

Material Storage Systems, Storage Solutions: Shelving Units, Pallet Racking, Plastic Pallets in UAE

K500.00 Al Ramaqiyah Gen. Trading P.O.Box: 22370, Dubai, UAE.

နေရာ Al Ramaqiyah Gen. Trading P.O.Box: 22370, Dubai, UAE. 22370 Hakha, Chin , Myanmar
ကြော်ငြာတင်သူ Anonymous
ကြော်ငြာတင်သည့်အချိန် 4 years ago
ခေါ်ရန်ဖုန်းနံပတ် 97142655101


http://www.uaeshelving.com provides material storage system and storage solutions. It provides mezzanine flooring and different shelving systems/ shelving units, storage pallets, storage racks,bins and lockers in UAE. Our expertise has decades of experience indulged in major shelving projects in Emirates and East African countries.

UAE Shelving, A Professionally managed storage system, storage solutions and material handling company in UAE, Since 1995.

Our expertise has decades of experience indulged in major shelving projects in Emirates and East African countries. We provide mezzanine flooring and different shelving systems / shelving units like metal shelves, bolt-less shelving, mobile shelving, slotted angle shelving, storage pallets, heavy duty pallet racks, storage racks, pallet racking systems and also a plastic pallet supplier, especially in UAE.

UAE Shelving will improve your warehousing and manufacturing productivity by using our prestigious industrial material handling equipment and professional design engineering services.

We Specialize in

Slotted Angle Shelving

Mobile shelving

Mezzanine Flooring

Heavy duty Pallet Racking

Adjustable Bolt free Shelving

Medium Duty Long span shelving

Plastic Pallets

Drive in Racking

Bins

Lockers

Additional Services in Industrial AutomationWe also design, Supply and Install Storage System and Material Handling Equipment from renowned and ISO certified manufacturers from South Africa and Italy.For More details please contact at:Al Ramaqiyah Gen. Trading

P.O.Box: 22370, Dubai, UAE.

Tel.:   +971 4 2655101
Fax:   +971 4 2655102
Email: brenden@uaeshelving.com

မြေပုံ ပုံကြီးချဲ့ရန်

အလားတူအမျိုးအစားများ

950mm 1000mm Plastic Straw Mats Jacquard Loom Weaving Machine

950mm 1000mm Plastic Straw Mats Jacquard Loom Weaving Machine

3 years ago

K59,999.00

Plastic Straw Mats Jacquard Loom Weaving Machine

ATC1000 ATC950 36" 38" 40" PP Mat Making Machinery1)PP mats Jac...

3 years ago

K59,999.00