နေရာဒေသ  Myanmar

ML အကြောင်း | ကြော်ငြာရန် | ဘယ်လိုကြော်ငြာမလဲ | ဝက်ဆိုဒ် အသစ်ဖွင့်ခြင်း/တင်ခြင်း | မေးခွန်းများ | ဆက်သွယ်ရန်
jh

Canada work visa/2 years employment contract

N/A Rue Gaba Tokoin Habitat,Lome-Togo

နေရာ Rue Gaba Tokoin Habitat,Lome-Togo 00228 Pathein, Ayeyarwady , Myanmar
ကြော်ငြာတင်သူ Anonymous
ကြော်ငြာတင်သည့်အချိန် 6 years ago
ခေါ်ရန်ဖုန်းနံပတ် 0022899683604
We are Dynamic Recruitment & Travels Ltd & visa consultant agency,located in Lome Togo of west africa.we have the best technology for locating employers and has helped many individuals from around the globe in obtaining overseas employment and their work permit visa with the contact we have developed in the various embassies for faster issuance of visas irrespective of race and color.

We are the sole recruitment consultant agency of Canadian company located in Vancouver, BC,Canada. we specialize in recruiting workers for the company, preparing two years work permit visa to canada.

More so,all visa processing takes only 7 working days to be issued and stamped,no advance or deposit is paid till visas are successfully issued.with this,we maintained our lead as the all time recruitment and visa consultant.

We urge all interested clients to come to Togo while your work permit visa is processed,so that you may chose as well to join the job site from our country or go back to your home country with 2 years work permit visa stamped in your passport,then you chose a date to join the job site.with this first option ,our clients develop a lot of confidence on Dynamic Recruitment & Travels Ltd.

The client has second option of getting the visa from our company by sending his original international passport other traveling documents via tnt,dhl courier service or any courier company nearest to you,so that we will receive it in my office and process your two years work permit visa and then courier it back to your address in your country with other traveling documents without any immigration check.

Currently, the company has mandated us to recruit as much as 350 workers to fill-in the following area;

Fish Packing, Fish Cutting , Company Security , Office Cleaner , Laborers ,  Drivers ,Administrative, Management Courses, Computer Administration , Cost Controller/Manager, Customer Manager, Business Management, Cook, Food & Beverage, Construction/Engineering works, Elect. Engineer, Auto Engineer, Automotive, Electrical, Engineering, Information Security, Management, Manager, Marketing, Marketing Manager, MBA, Operations, Supply, Supply Chain, Supply Chain Manager, Technology, Telecom, Telecommunications, accountants, account manager, TEACHER, SALE REPRESENTATIVE & SALESMAN, LORRY DRIVER'S, STORE KEEPER'S, HOTEL ATTENDANT, LAUNDRY WORKER'S, LOADER , RECEPTIONIST , WAITERS and OFFICE ASSISTANT. ETC.

if you are interested in obtaining overseas employment, we can provide the assistance you may require. we are hereby, appealing to all reliable consultant agencies who have interested clients that want to work in canada ,as well as individuals to grab this opportunity now.

we look forward to your prompt response. Email: tank.dynamicrecruitment@gmail.com   


Thanks and best regards,
MR. WILLIAM TANK
DYNAMIC RECRUITMENT TRAVELS LTD
TEL: +228 -99683604.
မြေပုံ ပုံကြီးချဲ့ရန်