နေရာဒေသ  Myanmar

ML အကြောင်း | ကြော်ငြာရန် | ဘယ်လိုကြော်ငြာမလဲ | ဝက်ဆိုဒ် အသစ်ဖွင့်ခြင်း/တင်ခြင်း | မေးခွန်းများ | ဆက်သွယ်ရန်
jh

M.M.M Construction Co., Ltd

N/A

နေရာ Mingalartaungnyunt, Yangon, Myanmar
ကြော်ငြာတင်သူ Mmm construction ( ကြော်ငြာအားလုံးကြည့်ရန် )
ကြော်ငြာတင်သည့်အချိန် 3 years ago
M.M.M Construction Co., Ltd.

Ruby 36 Condominium
အမွတ္ (၁၁၇/၁၂၇)၊ ၃၆- လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္။

Foundation    
-Pile foundation

Superstrusture
     
-Reinforced Concrete frame with Concrete Slab, Readymid concrete  အသံုးျပဳပါသည္။

Roof
-Reinforced concrete Slab, Water proofing system ပါ၀င္သည္။

Room Area

-21' x 49'

Room Type

-Master Bed Room (1) ခန္း၊ Bed Room (1) ခန္း၊ kitchen Room (1) ခန္း၊
-Common Bath & W/C,Living Area, Dining Area, Shine Area,Verandah Area.

Electric
-ကိုယ္ပိုင္တပ္ဆင္ထားျပီး အခန္း ၁ ခန္းလွ်င္ ကိုယ္ပိုင္မီတာ (၁)လံုးစီ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းျမင့္ မီၾကိဳး၊ မီးခလုတ္မ်ား ကိုသာအသံုးျပဳထားပါသည္။
-Aircon Point,Refrigerator Point,Washing Machine Point, Oven Point အစရွိသည့္ electric point မ်ားအား လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ား တြင္ျပည့္စံုစြာတပ္ဆင္ေပးပါမည္။
-မီးပိုက္မ်ားအားလံုးကို မ်က္ႏွာက်က္ႏွင့္ နံရံမ်ားတြင္ျမဳပ္၍ထည့္သြင္းေပးထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Water Supply
-အခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္တာ(၁)လံုးစီ၊ ကိုယ္ပိုင္ေရတိုင္ကီ(၂)လံုးစီ ပါ၀င္ပါမည္။
-ေရအားေကာင္းေစရန္ Pressure Pump တပ္ဆင္ေပးထားျပီး လိုအပ္သည့္ Point မ်ားကိုလည္း ျပည္စံုစြာ တပ္ဆင္ေပးထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Painting
-အတြင္းနံရံမ်ားကို အေကာင္းစား Plastic Paint သုတ္ေပးထားပါမည္။
-အျပင္နံရံမ်ားကို လည္း ရာသီဥတုဒဏ္ခံ Weather Shield Plastic Paint အေကာင္းစား တာရွည္ခံေဆးမ်ား သုတ္ေပးထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Floor
-Living Room, Master Bed Room,Bed Room မ်ားကိုအေကာင္းစား Liminated ႀကမ္းခင္းမ်ားခင္း
ခင္းေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
-Dining Area, Kitchen Room,Bath & W/C , Common Bath &W/Cမ်ား၊ Verandah area မ်ားတြင္    ေၾကြျပား ခင္းေပးပါမည္။

Tile
-ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာႏွင့္ ဘိုထိုင္အိမ္သာခန္းမ်ားတြင္ ခန္းလံုးျပည့္ ေၾကြျပားမ်ား ကပ္ေပးထားပါမည္။

Ceiling
-Living Room, Dining Area, Master Bed Room, Bed Room အခန္းမ်ားကို ဂ်ပ္ဆင္ဘုတ္ျဖင့္ အလွဒီဇိုင္း ဆင္မ်က္ႏွာက်က္ျပဳလုပ္ေပးပါမည္။
-kitchen Room ကို Plaster Conice ျဖင့္ျပဳလုပ္အလွဆင္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Doors & Windows
-ျပတင္းတံခါးမ်ားကို Aluminum Slide တံခါးမ်ား၊ မွန္ကၽြန္းတံခါး ျပဳလုပ္ေပးထားပါမည္။
-အခန္းအ၀င္တံခါးမ်ားကို ကၽြန္းတံခါးမ်ားႏွင့္ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာမ်ားတြင္ P.V.C တံခါးမ်ား တပ္ဆင္ေပး မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Iron &Steel
-၀ရန္တာအား စတီးလက္ရန္းအလွဆင္၍ main တံခါးတြင္ ဘာဂ်ာတံခါးတပ္ဆင္ေပးထားပါသည္။
-ျပတင္းေပါက္မ်ား ႏွင့္ မီးသတ္ေလွကားတံခါးတြင္ သံပန္းတပ္ဆင္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Elevator
-ဓါတ္ေလွကား (၃)စင္း ပါ၀င္ပါမည္။

Generator
-အရံစက္ကို ဓါတ္ေလွကား ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ထားရွိေပးထားပါမည္။

Additional Items
-Aircon(၂) လံုးတပ္ဆင္ေပးပါမည္။
-မီးဖိုခန္းတြင္ ေၾကြျပားအျပည့္ကပ္ေပးထားေသာ မီးဖိုခံုအၾကီး(၁)ခုံျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
-လက္ေဆးေၾကြေဘဇင္ (၁)လံုးတပ္ဆင္ေပးထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ-

အမွတ္ (၅၂/၅၄)၊ ေဒၚသိန္းတင္လမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ႔နယ္၊
ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊
ဖုန္း - ၃၉၄၈၀၀, ၃၉၉၄၂၀, ၃၈၃၃၈၇
       ၀၉ ၈၆ ၃၇၂၃၃, ၀၉ 54 10436, ၀၉ 731 51437, ၀၉ 50 39380
ဖက္စ္ - (၉၅- ၁) ၃၈၃၃၈၇

 

E-mail : m-3@myanmar.com.mm

Website : www.mmmconstruction.com

မြေပုံ ပုံကြီးချဲ့ရန်