နေရာဒေသ  Myanmar

ML အကြောင်း | ကြော်ငြာရန် | ဘယ်လိုကြော်ငြာမလဲ | ဝက်ဆိုဒ် အသစ်ဖွင့်ခြင်း/တင်ခြင်း | မေးခွန်းများ | ဆက်သွယ်ရန်
jh

Mobile app developers for hire ,looking for Mobile app developer, Mobile phone app developers

K8,000.00 #2,3rd floor

နေရာ #2,3rd floor 11143 Pha-an, Kayin , Myanmar
ကြော်ငြာတင်သူ Davidmathew ( ကြော်ငြာအားလုံးကြည့်ရန် )
ကြော်ငြာတင်သည့်အချိန် 5 years ago
ခေါ်ရန်ဖုန်းနံပတ် 8040593555

Mobile app developers for hire ,looking for Mobile app developer, Mobile phone app developers ,Mobile app company (info@provab.com)

Provab Technosoft is an award winning mobility, cloud and web development company alive and active since 2003. It develops next generation mobile apps for iOS, Android, Blackberry and Windows platforms. It has been named among the top 100 mobile development companies in 2013 by Silicon India. With 10 years of empirical understanding, it specializes in interactive design, strategy implementation, development and deployment of web and mobile applications for global clients to bring them AHEAD OF THE CURVE.


http://www.provab.com/mobileapplicationdevelopmentiphoneandroidappdevelopment.html

http://www.provab.us 


Latest Project: SMS Payroll
Project URL : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smsgroup.ui&hl=en
Category: HR management, Salary calculation,

Business Model: B2C Model for information.
XML Integration: High End data build up which is workable for another 50 years.

SMS E-Payroll app is Saudi Arabia's first free payroll employee's self service application from SMS Group. This mobile app allows employees to access their online Pay-slip, Gosi Deductions, Loan Summary and History through a secure online portal. SMS E-Payroll mobile app is beneficial for HR Department as it eliminates paper based system into efficient web based workflow so that they can focus on more Strategic Tasks.

Technologies: SQLite DB, Android SDK, Google Cloud Messaging, Android Alarm Manager.

To know more about us, please visit http://www.provab.us.  You can call us at +91.80.40593555 and email us at info@provab.com. 

With Regards,
David Mathew
Business Manager
PROVAB TECHNOSOFT
http://www.provab.com 

မြေပုံ ပုံကြီးချဲ့ရန်

အလားတူအမျိုးအစားများ

EASY Approve Loan

Hello, Do you need a loan from The most trusted and reliable co...

1 year ago

K6,000.00

URGENT PERSONAL LOAN OFFER

Need a Loan, Loans from K 1000 - K 10,000,000 00. Get your no o...

3 years ago

K100.00

Part Time Job Available, Earn Rs.350/- to Rs.500/- Per Hour.

Online Data Entry Workers Needed:-If you are interested in work...

2 years ago

N/A

GET YOUR LOAN IN YOUR BANK ACCOUNT WITHIN 24 HOURS APPLY NOW

Hello, Do you need a loan from The most trusted and reliable co...

2 years ago

K60,000.00

Part Time Job Available, Earn Rs.350/- to Rs.500/- Per Hour.

Online Data Entry Workers Needed:-If you are interested in work...

2 years ago

N/A