နေရာဒေသ  Myanmar

ML အကြောင်း | ကြော်ငြာရန် | ဘယ်လိုကြော်ငြာမလဲ | ဝက်ဆိုဒ် အသစ်ဖွင့်ခြင်း/တင်ခြင်း | မေးခွန်းများ | ဆက်သွယ်ရန်
jh

Airline Reservation System, Airline Reservation Systems, Airline Reservation Software

K8,000.00

နေရာ Pathein, Ayeyarwady , Myanmar
ကြော်ငြာတင်သူ Davidmathew ( ကြော်ငြာအားလုံးကြည့်ရန် )
ကြော်ငြာတင်သည့်အချိန် 5 years ago
ခေါ်ရန်ဖုန်းနံပတ် 347-709-7902

Airline Reservation System, Airline Reservation Systems, Airline Reservation Software (Get A Quote: http://www.provab.com/get_quote.html)


Airline Reservation System, also known as ARS, is an online system for end users to search and book airline / flight tickets. Technically its also considered as the user side system for airlines or GDS systems. Being a web based system, airline reservation system lets travelers search the global destinations, book & generate the PNR by making payment online. The system consists of the exchange of data through the global distribution systems sub as Amadeus, Galileo / Travelport or Sabre, which consolidates the worldwide airline availability and pricing information and share through web services APIs / XMLs. Using these web services on airline reservation system interface, the information for the airline availability & pricing can be published on a user friend GUI interface. End user can select the flight and proceed for the booking.


http://www.provab.com/airline-reservation-system.html


http://www.provab.com/get_quote.html


Demo: http://www.youtube.com/watch?v=MrUwN14KWBg


Over the last few years, travel agencies are developing the cutting edge airline reservation system and travel software to stay ahead of the competition. With round o clock availability, great user engagement, multiple display options and dynamic packing are key points for these airline reservation systems to succeed.


PROVAB is a leading travel software development company, develops airline reservation system, hotel reservation system, transfers, sightseeing, insurance and holiday packages modules. We integrate several GDS, hotel consolidators, car consolidators and cruise consolidators for travel clients.


The major GDS systems are Amadeus, Sabre, Apollo, Galileo, Worldspan, Abacus and Infini.


Following are the industries, which are using GDS systems today -


airlines

hotels

car rentals

cruise lines

railways

insurance

tourism

travel agencies

To know more about us, please visit www.provab.com. You can call us at +91.80.40593555 and email us at info@provab.com.

With Regards,

David Mathew
Business Manager
PROVAB TECHNOSOFT
http://www.provab.com

မြေပုံ ပုံကြီးချဲ့ရန်

အလားတူအမျိုးအစားများ

Travel Software, Travel Agency Software, Travel Agent Software

Travel Software, Travel Agency Software, Travel Agent Software ...

5 years ago

K8,000.00