နေရာဒေသ  Myanmar

ML အကြောင်း | ကြော်ငြာရန် | ဘယ်လိုကြော်ငြာမလဲ | ဝက်ဆိုဒ် အသစ်ဖွင့်ခြင်း/တင်ခြင်း | မေးခွန်းများ | ဆက်သွယ်ရန်
jh

Travel Software, Travel Agency Software, Travel Agent Software

K8,000.00

နေရာ Loi-kaw, Kayah , Myanmar
ကြော်ငြာတင်သူ Davidmathew ( ကြော်ငြာအားလုံးကြည့်ရန် )
ကြော်ငြာတင်သည့်အချိန် 5 years ago
ခေါ်ရန်ဖုန်းနံပတ် 347-709-7902

Travel Software, Travel Agency Software, Travel Agent Software (Get A Quote: http://www.provab.com/get_quote.html)


Travel Software is an online travel reservation system, which lets travel agents or end users search, book and manage travel related things efficiently and accurately.


http://www.provab.com/travel-software.html


http://www.provab.com/get_quote.html


Demo: http://www.youtube.com/watch?v=HI0JpgiTbYA


PROVAB is a leading travel software development company with client base in 18 countries. We develop comprehensive travel agency software including flights, hotels, transfers, cars, sightseeing, insurance and holiday packages. The travel software is customized to meet the day to day needs of travel agents / travel agencies and end customers. Starting from the initial search, availability response, selection summary, payment & PNR / voucher generation, everything can be managed online and amendments can be done through backend.


With PROVAB’s travel software, clients can:


 • Have B2C, B2C, corporate and white-label modules

 • Manage multiple suppliers including GDS & hotel consolidators

 • Manage separate sub-domains / domains for end users and agents

 • Update the markup from the backend

 • Have IP based currency option

 • Have comprehensive reporting system

We integrate following suppliers:


 • GDS (Amadeus, Galileo / Travelport, Sabre)

 • Hotel Aggregators (GTA, Hotelbeds, Hotelspro, DOTW, Expedia & many more)

 • Car Consolidators

 • Transfers Consolidators

 • Sightseeing Consolidators

 • Cruise Consolidators


To stay ahead of the curve, a robust travel software is the basic need of travel agencies today. Travel agent software, not only offers a 24/7 sales system for travel companies, but also provides a comprehensive web based admin to review the booking logs and users summary from any corner of the world.

To know more about us, please visit www.provab.com. You can call us at +91.80.40593555 and email us at info@provab.com.

With Regards,

David Mathew
Business Manager
PROVAB TECHNOSOFT
http://www.provab.com

မြေပုံ ပုံကြီးချဲ့ရန်

အလားတူအမျိုးအစားများ

Airline Reservation System, Airline Reservation Systems, Airlin...

Airline Reservation System, Airline Reservation Systems, Airlin...

5 years ago

K8,000.00