နေရာဒေသ  Myanmar

ML အကြောင်း | ကြော်ငြာရန် | ဘယ်လိုကြော်ငြာမလဲ | ဝက်ဆိုဒ် အသစ်ဖွင့်ခြင်း/တင်ခြင်း | မေးခွန်းများ | ဆက်သွယ်ရန်
jh

အိမ္မက္စိမ္း ဖိနပ္

N/A

နေရာ Kyauktada , Yangon, Myanmar
ကြော်ငြာတင်သူ Green dream ( ကြော်ငြာအားလုံးကြည့်ရန် )
ကြော်ငြာတင်သည့်အချိန် 7 years ago

Our Stores Locations

1. Hledan Outlet
   

    No(21-23),Infront of Hledan Bazar Hledan street,

    kamayut township,Yangon.
    Phone-01-514036,09-99-28331


2. Insein Outlet


    Civil building(1),Room (1),Near Hledan Junction, Yangon-Insein road,

    Kamayut township,Yangon
    Phone-01-526815


3. Anawyahtar Outlet


    No(173-A), Anawyahtar road (between 33rd and 34th street)
    Kyauktada township,Yangon
    Phone-01-391773


4. City's Heart Outlet


     No(183), Near Sule traffic light, Anawyahtar road (between 33rd and sule road)
     Kyauktada township,Yangon
     Phone-01-374104

Contact Us

Dr Thu Yein Lwin & Daw Than Dar Soe

 No (106),Ground Floor (Lt), Seik kan tha street,
 Kyauktada township,Yangon.
 phone -01-374493
 Fax - 01-385297
 Cell - 09-5149711,09-5121454
 
Email- thuyein.lwin@gmail.com,
           thuyeinlwin@yahoo.com,
           drtyl106@yangon.net.mm

 http://www.greendreamshoes.com
မြေပုံ ပုံကြီးချဲ့ရန်

အလားတူအမျိုးအစားများ

' Daisy Kyaw Lin ' Lace & Silk Fabric Centre

' Daisy Kyaw Lin ' Lace & Silk Fabric Centre

3 years ago

N/A

Nice Slipper & Sandals

E - mail : chulintl@myanmar.com.mmWeb : www.niceslipper.com

6 years ago

N/A

Yoon Shwe Yee Traditional Suit

ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္...

3 years ago

N/A

3 years ago

N/A