နေရာဒေသ  Myanmar

ML အကြောင်း | ကြော်ငြာရန် | ဘယ်လိုကြော်ငြာမလဲ | ဝက်ဆိုဒ် အသစ်ဖွင့်ခြင်း/တင်ခြင်း | မေးခွန်းများ | ဆက်သွယ်ရန်
jh

Sein & Mya Mattress Industry Co., Ltd.

N/A

နေရာ Mandalay, Mandalay , Myanmar
ကြော်ငြာတင်သူ Sein and mya ( ကြော်ငြာအားလုံးကြည့်ရန် )
ကြော်ငြာတင်သည့်အချိန် 3 years ago
Our company is established in 1994. We produce and sell bedding products such as pillow,bolster,bedsheet,blanket,mattress (Traditional kapok mattress,foam mattress and spring mattress). We are also exclusive dealer of Darling mattress (Thailand),Shengyu bedding accessories (China),Julei furniture (China) and Baland mattress (USA).
Pls,don't hesitate to contact for wholesale or retail.

Our Showrooms

SHOWROOM (1)
No.144, 34th Street, Bet:80th&81st Street, Mandalay.
Tel: 02-34217,73177
SHOWROOM (2)
No.11, 26(B)Road, Bet:78th&79th Street, Mandalay.
Tel:02-71070,71311
SHOWROOM (3)
No.B-7, Aung San Stadium Northern Wing, Yangon.
Tel: 01-721514,09-8621514
SHOWROOM (4)
No.F-5,Yuzana Plaza,4th Floor, Yangon.
Tel: 01-200747 Ext: 5999,09-5011699
SHOWROOM (5)
Mingalar Furniture, Corner of 73rd Street & 30th Street, Mandalay.
Tel:02-61626 Ext:5055
SHOWROOM (6)
No.G-8,Tower A, Pearl Condo,Yangon.
Tel: 01-557448 Ext:882
SHOWROOM (7)
Great Wall Plaza 3rd Floor, 78th Street, Bet: 31_32
Tel: 02-68239 Ext: 457

E-mail : sein.mya@mptmail.net.mm
Website : www.seinnmya.com

မြေပုံ ပုံကြီးချဲ့ရန်

အလားတူအမျိုးအစားများ

SPLENDIDA FURNISHINGS GALLERY

• Office Furniture• Commercial Furniture• Residential Fur...

6 years ago

N/A

Elephant House

ELEPHANT HOUSEElephant House :     &nb...

3 years ago

N/A